Virtuelle konsultationer

Seneste nyt
else 1
Nyhed  

Dokumenter til print

Her finder du relevante dokumenter til print for projektet "virtuelle 4-partsmøder"
Illustration af parterne i det virtuelle-4-parts møde
Nyhed  

Afprøvning starter oktober 2023

Virtuelle 4 parts Møder (V4M) er et videomøde om og med den komplekse multisyge patient, hvor der er behov for at udveksle viden og informationer om borgens livs- og sygdomssituation. De fire partnere er 1) patient, pårørende og sundhedsprofessionelle fra 2) kommune 3) sygehus, 4) almen praksis.

Virtuelle 4partsmøder

Formålet med tværsektorielle videomøder er at sikre patientens forløb ved sektorovergange i forbindelse med patientens indlæggelse og udskrivelse – og at skabe stærke sammenhængende forløb ved en udvidet koordinering mellem komplekse multisyge hospitalsindlagte patienter, pårørende, hospital, kommune og egen læge.